Meesterschap

Meditatie

De nieuwe “TIJD”

Stap in je Meesterschap!

Dit is een soort van een meditatie!
Print het document uit en ga op een rustige plaats zitten waar je niet gestoord wordt. Voel dat je op de stoel/bank zit, haal een paar keer rustig adem en merk dat je ontspant. Doe je ogen even dicht en voel je lichaam, kijk of je ontspannen bent. Ga met je aandacht even naar de plaats die niet ontspannen is en adem daar een paar keer naar toe zodat deze kan ontspannen. Doe je ogen open en begin rustig het stuk te lezen.

Velen van jullie weten, en de rest begint het zich te realiseren, dat meesterschap niet betekent dat je een stukje papier hebt waarop staat dat je een meester bent. Het enige dat een stuk papier doet, het zegt: dat je een meester bent, is jou er aan te herinneren aan je meesterschap te werken. Meesterschap heeft niets te maken met een stuk papier. Meesterschap heeft te maken met het leven. Meesterschap heeft te maken met soevereiniteit (opperheerschappij) – Soevereiniteit over jouw leven, soevereiniteit over jouw creaties, soevereiniteit over jouw energie. Want ondertussen zou je moeten weten dat jullie, ieder van jullie, creators en co-creators zijn.

Laten we kijken naar creatorschap.
Nu, ieder van jullie heeft de mogelijkheid tot het creëeren van werelden, universa te creëeren, ecosystemen te creëeren... Bedenk hoe dat is. Laat die informatie door je bewuste geest heen stromen. Laat die informatie zich installeren, als een herinnering, in je cellulaire structuren.

Nu zou je kunnen denken: “Hoe doe ik dat?”...Voor velen is het op dit moment nog geen haalbaar project of voorstel. Dat is geen oordeel, het herinnert je eraan dat jij nog niet accepteert wie en wat jij bent, ieder van jullie op dit moment. Ieder van jullie is nu God en Godin. Ieder van jullie, elk subatomair deel, elke microtron en superelektron, is een fotokopie van de hele creatie. Zo boven, Zo beneden. Sanada zei dit in zijn Palestijnse gemeenschap. Hij probeerde je eraan te herinneren wie en wat jij bent. Dus vanaf dit moment, als je jouw God of Godin nog niet in jezelf geïntegreerd hebt, hoe kunnen we je helpen dat te doen? Wel we zouden je kunnen duwen, we kunnen aan je trekken, we kunnen je vleien om uit de gevangenschap te stappen die jouw huidige bewustzijn je oplegt, uit de zelfopgelegde gevangenschap van twijfel en angst, in een plaats van Meesterschap, Schoonheid, Harmonie en Liefde, over begrip dat jij op dit moment de creator van jouw leven bent en de Co-creator van wat er op dit moment allemaal in de creatie gebeurt. Als je zelf naar buiten kijkt en zie je iets wat jouw innerlijk vuur ontsteekt, dat dit ding in jou ontsteekt wat velen kennen als temperament, boosheid, dit soort reacties, begrijp dan dat hetgeen jij gezien hebt, wat jou niet aanstaat en wat je veroordeelt, dat je dat op een bepaald niveau zelf hebt helpen creëeren. Als je kijkt naar wat er op deze aarde gebeurd, sta het toe om zich op magische wijze voor jou te ontvouwen. En als het zich op magische wijze voor je ontvouwt, accepteer de magie, sta de magie toe in je leven, om in je hart te zijn, in je geest te zijn. Ik geef je een paar minuten om over mijn woorden na te denken. Ieder van jullie hier heeft stukken papier waarop staat dat jullie meesters zijn. Ik zou willen dat ieder van jullie erover nadenkt hoe jij je meesterschap gebruikt in jouw leven. We zullen je een paar minuten geven................

Nu zou ik jullie willen vragen erover na te denken: “Wat zou er kunnen gebeuren als ik vandaag werkelijk in mijn meesterschap stap? Wat zou het voor mij betekenen als persoon? Zal ik vrij zijn van angst?” Want begrijp dat angst het tegenovergestelde is van Liefde. Angst stamt af van het niet weten dat jij een God/Godin bent. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Het bijproduct van deze angst is boosheid, jaloezie, narigheid, een tekortkomen, een gevoel van tekortkomen, tekortkomen aan zelfliefde, tekortkomen aan overvloed, tekortkomen van liefde van anderen, afhankelijkheid van drama, afhankelijkheid van optreden op het toneel van het leven met niet overeenstemmende energieën. Je bent niet geschapen zodat je afgescheiden zou zijn van je heelheid, welke God is. Je bent niet geschapen, zodat jouw leven vol disharmonie en angst kon zijn. Je bent geschapen om mooi, waarheid, harmonie, overvloed, onvoorwaardelijke liefde, licht te zijn. Ik geef je opnieuw een paar minuten om over mijn woorden na te denken.......

Als je over deze woorden nadenkt en je ziet je lichtlichaam zich manifesteren, steeds sterker en krachtiger voor je en begin jouw vaandel te zien dat meesterschap verkondigd, licht op met de energie die God/Godin is – de trilling van puur leven vloeit daaruit voort.

En nu is het moment daar, laat ons in ons meesterschap stappen. Maak gewoon deze affirmatie in je gedachten “Ik affirmeer dat ik bereid ben mijn meesterschap op dit moment te accepteren! Ik Ben Die Ik Ben......Ik affirmeer dat ik bereid ben mijn meesterschap op dit moment te accepteren! Ik Ben die Ik Ben! “Ik herken de meester in ieder van jullie. Nu is het de tijd om wakker te worden en de meester in jezelf te herkennen. En op dit moment vraag ik aan een ieder van jullie, jezelf toe te staan om in dit lichaam van meesterschap te stappen dat voor je staat. Je mag dit doen op elke manier die jij prettig vindt. Je kunt visualiseren dat je opstaat en gewoon in dat lichaam van meesterschap stapt, of het lichaam van de meester die jij al bent. Doe het NU......

En nu, terwijl jij in dit lichaam van meesterschap stapt, verbind ik de vortex van deze plek met het 5e dimensionele niveau van Sham-Ba-La. Als ik het woord Sham-Ba-La zeg, herken je dat dit woord een mantra is, dit woord is een gebed! Het heeft een trilling – Sham-Ba-La! Sham-Ba-La! Sham-Ba-La! Sham-Ba-La!. En terwijl ik de mantra aanhef, worden de verbindingen met de 5e dimensionele shamballa sterker, de energie van Shamballa begint in de vortex te stromen en terwijl het in de vortex stroomt, stroomt het in jullie geactiveerde lichtlichamen – onze meester lichtlichamen. Sham-Ba-La! Sham-Ba-La! Sham-Ba-La! En terwijl de energie van de perfectie van Shamballa in jou stroomt, zullen we opnieuw een paar minuten besteden aan het integreren van deze energie van perfectie, harmonie, heelheid en liefde. Op dit moment mag je zien, voelen, jezelf toestaan en voorstellen de manifestatie van de stad Shamballa, het land van Shamballa, de kristallijnen bergen en toppen, de kristallijnen stad, de kristallijnen wezens, En boven deze manifestatie van Shamballa, de diamant die het collectieve bewustzijn van de Heren en Dames van Shamballa is, de opgestegene. Deze diamant in de lucht reflecteert het licht van God en Godin. Elk facet van de diamant reflecteert een individuele energie, een individuele meester, mannelijk, vrouwelijk, aards, buitenaarts.......androgyn.......Ik Germain activeer de diamant van bewustzijn nu verder .......zodat jullie je allemaal kunnen verbinden met de diamant van bewustzijn....... En terwijl jullie je verbinden met de diamant van bewustzijn, breng ik deze diamant in de harten en fysieke lichamen, de harten van een ieder van jullie. Sham-ba-La! Sham-Ba-La! Sham-Ba-La!

Begrijp, broeders en zusters van Shamballa, dat jullie ook de Heren en Dames van Shamballa zijn! Wie zijn de Opgestegen Meesters? Wie zijn de galactische Meesters? Niets dan aspecten van jezelf! Zij zijn niet iets wat van jou afgescheiden is. Zij zijn niet iemand die van jou afgescheiden is. Begrijp dat de hele creatie verbonden is met de draad van liefde vanuit het hart van Moeder/Vader Bron. En omdat deze draad van liefde verbonden is met de hele creatie, ben jij ermee verbonden. Zelfs als je diverse levens eraan gespendeerd hebt om te proberen jezelf af te scheiden en je jezelf in het duister van liefdeloosheid hield. Neem op dit moment de beslissing dat je deze energie van Shamballa toestaat, het collectieve bewustzijn van de diamant en voor de liefde van Moeder/Vader Bron, in elk subatomair deel van je kristallijne lichtlichaam, je lichaam van meesterschap en je fysieke lichaam. Wat een wonderlijk gezicht! Als je kon zien wat er gebeurt, vanuit mijn gezichtspunt hier, zou je verwonderd zijn over de stralendheid die een ieder van jullie nu op dit moment is....... Sham-Ba-La! Sham-Ba-La! Sham-Ba-La!.

Laten we nu de laatste stap in meesterschap nemen. Zie, voel, sta jezelf toe en stel jezelf voor, zoals je nu bent, of je ligt of zit, of je opstaat. Het is niet nodig om fysiek op te staan, alleen zie, voel, sta jezelf toe en stel jezelf voor dat je opstaat. Staand als dit trillende hologram van licht en liefde. Zie je Adam Cadmon lichaam zich voor je manifesteren in alle stralendheid en perfectie – opnieuw, trillend met de stralendheid van Moeder/Vader Bron. En nu in een fractie van een seconde, zet je een voet naar voren, een voet voor de andere en stap in dit lichaam van licht, dit lichaam van meesterschap. Doe het nu, net zoals je onder de douche stapt, stap je in een kristal, stap je in een zuil van licht die direct stroomt vanuit de Bron door jouw eigen God/Godin, door jouw I am Presence en in je fysieke lichaam. Neem de stappen nu – integreer! Integreer! Integreer! Op dit moment jouw meesterschap.......

Jij bent op dit moment de stralendheid van God/Godin. En niet alleen op dit moment, maar in elk moment dat ons rest in deze ronde van creatie. De dag van ontkenning ligt achter je. De dagen van ontkenning, laat ze voor altijd verloren zijn in de nevelen van de tijd. Want begrijp dat het verleden niet bestaat, het is weg. De toekomst manifesteert nog niet, je hebt het nog niet gedroomd. De enige plaats waar je hoeft te leven is in de perfectie van dit moment. Raak eraan gewend om in dat moment van perfectie te leven, dat moment van spontane liefde, harmonie, balans en geluk. Geluk is een geschenk van de Bron. Velen nodigen God en Godin uit in hun leven en dan op een ander niveau weigeren ze de geschenken die overvloedig gegeven worden. Velen zouden liever leven binnen de beperkingen van hun emotionele lichaam, dan uit deze beperkingen in een nieuw leven te stappen. Velen geven de voorkeur aan die beperkingen, omdat die bekend zijn. Ze mogen dan niet al te plezierig zijn, maar je hoeft niet te veranderen. Maar verandering is het kenmerk van creatie! Energie stroomt, energie beweegt! Creatie is constante verandering. Wordt deel van die verandering. Sta de verandering toe Jou te zijn. Dus zullen we je een paar momenten geven om na te denken over mijn woorden, om na te denken over de dingen die we gedaan hebben, om ons te koesteren in deze energie van liefde, deze energie van licht.

Zo dat was heftig!!!

Haal nog maar eens een paar keer “rustig” wat dieper adem en voel dat je weer ontspant! Voel even of dit goed voor je is, zo ja, herhaal deze meditatie zo vaak als je wilt (ook als je het niet helemaal snapt). Het kan dan innestelen in je systeem. Voelt het niet goed, leg het opzij en probeer het eventueel op een ander tijdstip nog eens!!