Liefde en Angst

Liefde

Wij denken dat liefde een emotie is, maar ik zou willen aanvoeren dat liefde eigenlijk energie is. Ze bestaat alleen wanneer ze van de ene vorm naar de andere beweegt. Bijvoorbeeld, we weten dat de enige manier om liefde in ons leven te krijgen is om haar Vrijelijk weg te geven, want alleen als we liefde geven, kan ze circuleren en terugkeren. In feite zou je zelfs zo ver kunnen gaan om te suggereren dat liefde de basis – energie is waaruit alle andere energieën worden gevormd. Liedjes vertellen dit soort waarheden. Vaak in woorden als “liefde is alles wat er is”. Daar komt nog bij dat wanneer wij verder in de nieuwe energie van onze evolutie komen, creëren alleen mogelijk zal zijn met de basisenergie van liefde.


Angst

Voor sommige is het voelen van liefde en vrijheid en de mogelijkheid zelfstandig te zijn een angstvisioen, voor de ander een bevrijding. Ieder mens kent koudwatervrees, oftewel de angst om zich in het diepe te laten vallen. Dit is normaal. Maar als onafhankelijkheid en vertrouwen in de toekomst voor jou problematische zaken zijn, dan is er mogelijk meer aan de hand.

Als je bovenmatig hecht aan zaken of mensen, aan patronen of overtuigingen, terwijl je wéét dat je er niets aan hebt maar niet weet hoe je er los van kunt komen, dan is dit misschien een thema waar je eens aan moet werken – al dan niet met de hulp van een massage.

Krampachtig vasthouden komt vaak voort uit vormen van angst. Angst is namelijk letterlijk een verkramping van een toestand, een beweging die zich vastzet en blokkades vormt. Wanneer we angst opheffen, ontstaat er een innerlijke verwijding. Verwijding is een verstrooiende beweging zoals zonlicht dat naar alle richtingen straalt. De beweging die hieruit ontstaat is het leven zelf.

Een gezond organisme beweegt zich tussen vernauwen en verwijding. Dit is pulsatie, de Yin en de Yang van ons bestaan. Maar een leven dat te zeer verkrampt is, is geblokkeerd en kan onvoldoende stromen. Het is de taak van ieder mens om telkens weer zijn blokkades op te heffen, ze om te zetten in liefde, en zodoende mee te vloeien met het natuurlijke ritme van samentrekking en verwijding.

Door een massage is angst en verkramping heel goed om te buigen. Maak eventueel een afspraak of bel voor meer informatie! Zie contactinfo.