Hooggevoeligheid/ HSP

Hooggevoeligheid is geen ziekte

Elaine Aron definieert hooggevoeligheid als een normale karaktereigenschap.
Het is dus geen afwijking, ziekte of syndroom.

Je bent niet beter of slechter dan andere mensen, gewoon anders. Net als elke andere eigenschap heeft het hebben van een bijzonder verfijnd zenuwstelsel positieve en negatieve kanten.

Hoogstwaarschijnlijk houdt je negatieve kant je veelvuldig bezig, jammer. Dat werd je waarschijnlijk zo aangeleerd, omdat je omgeving destijds niets van hooggevoeligheid wist en je er niet over kon vertellen.

De eigenschap hooggevoeligheid berust op een hoog sensitief zenuwstelsel. Zenuwen en zintuigen vangen subtiele signalen op, die in de hersenen verwerkt worden. Ergens in het proces van verwerking, tussen het binnenkomen van een prikkel en het verwerken ervan door de hersenen, loopt het bij hooggevoelige personen anders dan bij de meeste mensen.

De informatieverwerking van hooggevoelige personen werkt uitgebreider en nauwkeuriger dan bij de gemiddelde mens. Net als bij autistische mensen is de waarneming van hooggevoeligen soms zo intens en krachtig dat het onprettig en pijnlijk wordt.

Kenmerkend voor een hooggevoelig iemand is, dat hij grondiger bestudeert, bezint en overweegt; hij houdt ervan en heeft het nodig uitvoerig te reflecteren op de dingen die hij of zij meemaakt. Zie het zo; de ene mens heeft een superintelligent brein, de ander een uitzonderlijk atletisch lichaam en jij hebt een bijzonder verfijnd zenuwstelsel – naast je andere talenten.

Mijn massage kan hierbij zeer behulpzaam zijn en als het een plaats gaat krijgen, zal men tot de ontdekking komen dat deze hooggevoeligheid voor personen eerder een gave dan een last is. Er zal dan ruimte komen voor begrip, inzicht, warme gevoelens en creativiteit. Het zal mededogen en liefde geven, welke tot wijsheid kan leiden.

Vooral de energetische massage wordt door hooggevoelige personen als bijzonder ontspannend ervaren.

Wilt je meer informatie of eventueel zo’n heerlijke massage ondergaan, aarzel dan niet om te bellen, mailen. Zie Contactinfo.