Bewustwording

De mens en z'n proces van bewustwording

“Ken jezelf” is belangrijk en daarom moet je kunnen waarnemen. Om je op persoonlijke vlak te kunnen ontwikkelen, zal men zich eerst bewust moeten worden van een aantal zaken. Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke thema in mijn praktijk, hier kunnen mijn ontspanningsmassages in beginsel goed van pas komen. Daarna kunnen deze ontspanningsmassages vervangen worden door Reiki en energetische massages.

Ervaren doe je via het gevoel en deze route levert besef op. Dit is de kern van het proces van bewustwording. Door een massage te ondergaan worden niet alleen de huid, spieren en zenuwen ontspannen, maar ook op het emotionele vlak en psychische niveau wordt een diepgaande ontspanning gecreëerd. Door de rust in lichaam en geest ontstaat de ruimte om een helder overzicht te krijgen over de situatie waarin men verkeert en wat men daar, indien nodig, aan zou kunnen veranderen.Dit is de start van het proces van bewustwording.

Bewustwording door bewust te zijn is helemaal niet zo eenvoudig! Voorbeeld: Er zijn constant impulsen van buitenaf die iets in jou raken. Daar moet je naar toe: Wat wordt er in mij geraakt? Daarvoor is het eerst noodzakelijk te beseffen dat er niets buiten jezelf is. Als je bijvoorbeeld geïrriteerd raakt door iemand, ligt de oorzaak niet bij die persoon, maar bij datgene wat er in jou geraakt wordt. Dit moet je, zonder oordeel(!), registeren en vervolgens moet je in jezelf gaan kijken: “Ho, wat gebeurt er nu met mij”. Pas als je erkent dat er iets in jou geraakt wordt wat irritatie opwekt kun je er iets mee. Zolang je dit ontkent of je je er tegen verzet, zul je in je oude patronen blijven. Je raakt steeds weer geïrriteerd door dezelfde dingen.

Door waar te nemen en in jezelf te keren (gevoel) krijg je zicht op je patronen en kun je ze gaan ontregelen. Dit is dus een hele klus, want het denken wil de controle niet kwijtraken. Als je dus aan je eigen bewustwording werkt, zul je geregeld geconfronteerd worden met emoties en gedachten die vanuit het onder – bewustzijn naar boven komen.

Het onderbewustzijn is een “verzamelplaats” van gedachtes, ideeën en emoties, waarbij alles wat ons bezighoudt en bezig heeft gehouden is verankerd in dit onderbewustzijn. In feite liggen alle positieve en negatieve herinneringen hier opgeslagen en beïnvloeden ons (vaak onbewust) via de emoties en psyche. Dit heeft bijvoorbeeld. Effect op ons zelfbeeld, maar het beïnvloedt ook ons gedrag naar anderen, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Bewustwording is noodzakelijk indien we hier iets in willen veranderen. We hebben een Keerpunt nodig. Het Keerpunt is een moment waarop men bewust wil veranderen en bereid is daar offers voor te maken bijvoorbeeld. Een bepaalde emotie of gedachtepatroon los te laten.De ommekeer
Er zijn mensen die tot hun dood conform hun ego leven. Die zullen niet tot het besef komen dat ze een masker dragen, want dat masker is voor hen realiteit. Er zijn ook mensen die, als gevolg van een bepaalde gebeurtenis (een schok), uit hun normale doen worden gehaald. Op zo’n moment kan het zijn dat je even ziet wie je werkelijk bent, al is het maar in een flits. Het keerpunt in de persoonlijke ontwikkeling, is het moment dat ze zich bewust gaan worden van de invloed die hun onderbewustzijn heeft op de huidige situatie, in combinatie met de wil om die te veranderen.

Reiki of massage kan hier zeer behulpzaam zijn, aangezien zowel het lichaam als de emotie tot rust komen, waardoor het proces van bewustwording op de voorgrond kan komen.

Wil je ondersteuning bij uw eigen bewustwordingsproces? Neem dan contact op met ELI-AN. Je kunt bellen, mailen. Zie contactinfo.